lrms-article-my-favorite-ruizian-teacher

Salamat sa lahat ng mga guro na naging ikalawang magulang namin sa paaralan. Isa sa kanila ay nais kong pasalamatan nang lubos. Siya ay si Bb. Jessa A. Valerio. Dahil sa kanya ay naging interesado ako sa Agham. Salamat po!

Lagi niyang pinapadali ang wikang Ingles upang madali naming maintindihan ang kanyang itinuturo. Gumagamit din siya ng mga makabagong teknolohiya para kami ay makinig at maging interesado sa mga mahirap na aralin. Ang kanyang magiliw na pagtuturo ay naging daan upang kami ay maging aktibo sa pagsagot ng mga tanong. Wala siyang sinasayang na oras sa pagtuturo. Kaya ang akala kong mahirap ang Agham noon ay hindi pala. Ito’y  dahil sa kanya.

Salamat sa isang gurong katulad mo. Isang tunay na Gurong Ruiziano. Idol ko, pinasasalamatan ko!

 

By: Jae Kim Czannah M. Aurino, 4- Honesty